Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (22.4.1999/523) 10§

Laatimispäivä 14.3.2007

Rekisterinpitäjä: Innofile Oy

Yhteystiedot:Mikroskooppikuja 4 A 11, 00790 HELSINKI, email info@innofile.com

Rekisteristä vastaava henkilö: Tomi Luostarinen, Innofile Oy, Mikroskooppikuja 4 A 11, 00790 HELSINKI.

Rekisterin nimi: Innofile Oy:n Innofile-palvelun käyttäjien asiakastietorekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Henkilötiedot kerätään ja säilytetään tietoteknisistä syistä. Tietoja voidaan käyttää markkinointiin, asiakassuhteen ylläpitoon ja palvelun kehittämiseen.

Rekisteriin tallennettavat tiedot: Innofile-palvelun käyttäjistä rekisteriin tallennettavat tiedot ovat:

Evästeet/cookies: Käyttäjän tietokoneelle ei asenneta pysyviä evästeitä (cookies).

Tarkastusoikeus: Innofile-palvelun käyttäjällä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut tiedot. Palvelun käyttäjällä on myös oikeus pyytää poistamaan hänestä tallennetut tiedot. Tarkastuspyynnön voi lähettää allekirjoitettuna osoitteeseen Innofile Oy, Pohjoinen Rautatiekatu 21 B, 00100 HELSINKI.

Tietojen luovutus: Tiedot voidaan luovuttaa ulkopuoliselle yritykselle joka jatkaa Innofile-palvelun ylläpitoa. Asiakasrekisteri voidaan luovuttaa sellaisenaan, tai joitain sen osia. Tietoja ei luovuteta EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle, paitsi mahdollisen yrityskaupan yhteydessä.

Rekisterin suojauksen periaatteet: Tiedot Innofile-palvelun asiakkaista kerätään palvelun asiakastietokantaan, joka sijaitsee teknisesti suojatulla palvelimella lukitussa tilassa. Tietokantaan pääsevät käsiksi vain ennalta nimetyt henkilöt.